kancelaria@notariuszosielsko.pl      +48 728 499 788

 

Opłaty notarialne

Za wykonywane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) według stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera, w imieniu państwa polskiego, dodatkowe podatki i opłaty, które przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.
Są to przede wszystkim:
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- podatek od spadków i darowizn
- opłaty sądowe (m.in. opłata za dokonanie wpisów w księgach wieczystych)
- podatek VAT

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, bądź - w przypadku czynności mniej zawiłych - telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Opłat w kancelarii notarialnej należy dokonywać gotówką, względnie przelewem na konto kancelarii, przy czym uznanie na rachunku notariusza przelanej kwoty winno nastąpić najpóźniej w chwili dokonywania czynności.